bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wyjaśnienia treści SIWZ

04.05.2015

Pytanie do siwz:

Odpowiedź Zamawiającego:

Uprzejmie informuję, że załączony do siwz przedmiar robót ( zalącznik nr 3 )jest częścią
dokumentacji projektowej i stanowi opis przedmiotu zamówienia.


Wyjaśnienie treści siwz: 05.05.2015 r.

Pytanie do siwz:

1. Czy Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowych? Jeżeli tak to w jaki sposób dostarczyć gwarancję wadialną, czy należy ją dołączyć do oferty?

Odpowiedz Zamawiającego:

1. Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku, informuje że w związku
z przetargiem nieograniczonym na ,,Termomodernizację budynku Ośrodka”, zgodnie z pkt. 10 siwz, przewiduje tylko formę pieniężną wpłacania wadium (gotówka lub przelew).


Wyjaśnienie treści siwz: 06.05.2015 r.

Pytanie do siwz:

1. SIWZ pkt. 3 ppkt. 2 - malowanie ocieplonych ścian zewnętrznych - tynk mineralny typu baranek malowany farbą silikonową – brak pozycji malowania w zamieszczonym przedmiarze robót
2. Opis techniczny inwestycji - „Przed wykonaniem robót tynkarskich warstwę zbrojącą po wyschnięciu należy zagruntować farbą gruntującą, w celu zwiększenia przyczepności wypraw tynkarskich.. Farbę gruntującą należy nakładać ręcznie za pomocą pędzli lub wałka.” – brak pozycji na wykonanie podkładowej masy tynkarskiej w zamieszczonym przedmiarze robót.


Odpowiedz Zamawiającego:


Opublikował: Administrator informatyk
Publikacja dnia: 04.05.2015

Dokument oglądany razy: 8598
« inne aktualności