bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

26.05.2015

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 58251-2015 z dnia 2015-04-24 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Sulechów
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, mieszczącego się w Kalsku nr 91, 66-100 Sulechów. Szczegółowy zakres robót określony został w specyfikacji istotnych warunków...
Termin składania ofert: 2015-05-11

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

15.05.2015

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: ,,Termomodernizację budynku Ośrodka”.

Wyjaśnienia treści SIWZ

04.05.2015

dotyczy: zamówienia publicznego pn: "Termomodernizacja budynku Ośrodka"Opublikował: Rafał Szklarz
Publikacja dnia: 14.04.2023
Podpisał: Administrator informatyk
Dokument z dnia: 27.01.2010
Dokument oglądany razy: 916 504